Author - مدیریت

راه کار کاهش قیمت محصولات ایران خودرو

چند راهکار جهت کاهش قیمت محصولات ایران خودرو: قبل از بررسی راه های کاهش قیمت خودرو باید به چند سوال جواب دهیم: آیا مدیران ارشد ایران خودرو راه های کاهش قیمت تمام  شده خودرو را شناسایی نکردند؟ آیا آگاه نیستند، شرکت های زیر مجموعه آنها، و سایت های خودروسازی شهرستان ها  ضرر ده هستند؟ آیا قطعه سازان بزرگ مافیایی که ایران خودرو را  در چنگ خود دارند شناسایی نکردند؟ آیا شرکت هایی مانند امداد خودروی ایران که مانند … به ایران خودرو چسبیده اند [...]

ادامه مطلب...